• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
351 1504/2555 2012-09-11 บันทึกข้อความ รายงานการประชุม พนารัตน์ / ครูวินัย ผอ.วชแพร่
350 พร 0023/2089 2012-09-11 หนังสือราชการภายนอก ขอขอบคุณ จัดหางานจังหวัดแพร่ ผอ.วชแพร่
349 ศธ 0583.15/ว.1504 2012-09-11 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ มทร.พายัพ ผอ.วชแพร่
348 ศธ 0610.5508/389 2012-09-11 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์บุคลากรวิชาชีพ กศน หนองม่วงไข่ ผอ.วชแพร่
347 1474/2555 2012-09-11 บันทึกข้อความ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา 4 มิติ ครูเพ็ญแข / ครูวชิรพงษฺ์ ผอ.วช แพร่
346 1507/2555 2012-09-11 บันทึกข้อความ การออกพื้นที่เพื่อฝึกอบรมและให้บริการชุมชน ครูชัยณรงค์ ผอ.วช แพร่
344 ศธ0617.1/ว1349 2012-09-11 หนังสือราชการภายนอก หลักเกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีะ และทักษะวิชาพื้นฐาน วท ฉะเชิงเทรา ผอ.วช แพร่
343 1505/2555 2012-09-10 บันทึกข้อความ แจ้งครูผู้สอนส่งผลการเรียน นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส ภาคเรียนที่ 1/2555 ครูวาสนา ผอ. วช แพร่
336 1490/2555 2012-09-07 บันทึกข้อความ กำหนดการรับลงทะเบียนนักเรียน ปวช 1-3 และ นักศึกษา ปวส. 1-2 ภาคเรียนที่ 2 /2555 ครูทวิทย์ ผอ.วช แพร่
335 1489/2555 2012-09-07 บันทึกข้อความ กำหนดการเปิดและปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
331 2012-09-06 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับแผ่นพับประชาสัมพันธ์ วชน่าน /โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ ผอ.วชแพร่
327 ศธ0617.1/ว1349 2012-09-06 หนังสือราชการภายนอก การประเมินหน่วยมาตรฐาน และสมาชิกดีเด่น ระดับภาค และระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ผอ.วช แพร่
325 วท0204.2/ว5506768 2012-09-06 หนังสือราชการภายนอก ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ วท ผอ.วช แพร่
324 พร 0016.3/ว.4144 2012-09-06 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2555 ประจำเดือนกันยายน 2555 จังหวัดแพร่ ผอ.วช แพร่
322 1463/2555 2012-09-06 บันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนชดเชย ครูทวิทย์ ผอ.วช แพร่
320 ศธ 0623.01/0204 2012-09-05 หนังสือราชการภายนอก การจัดงานมุทิตาจิต เกษัยณอายุราชการ อาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปี 2555 อศจ สุโขทัย ผอ.วช แพร่
319 ศธ 0524.15/2841 2012-09-04 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ตามรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2555 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผอ.วช แพร่
318 ศธ 0612/300 2012-09-04 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญรับชมพิธีเปิดการจัดงาน อนาคตการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ผอ. วช แพร่
316 1447/2555 2012-09-04 บันทึกข้อความ ขออนุญาติจัดกิจกรรม ครูรภีพร /ครูสิริพร ผอ.วช แพร่
314 ศธ0601.1/236 2012-09-04 หนังสือราชการภายนอก การจัดสรรโควตาหลักสูตรปริญญาตรี ตามยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง มทร. ล้านนา กับกลุ่มอาชีวศึกษาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2556 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ผอ.วชแพร่

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/18 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ