• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
464 ศธ0621.05/ว915 2012-10-31 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์ไฟฟ้า วก สอง ผอ.วช แพร่
463 ศธ04110.146/1116 2012-10-31 หนังสือราชการภายนอก แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ผอ.วช แพร่
462 ศธ อศจ 0630.7/ว.170 2012-10-31 หนังสือราชการภายนอก เร่งรัดการรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2554 อศจ. แพร่ ผอ.วช แพร่
461 ศธ อศจ 0630.7/ว.169 2012-10-31 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม อศจแพร่ ผอ.วช แพร่
460 1808-2555 2012-10-31 บันทึกข้อความ กำหนดการตรวจติดตามนิเทศสาขางานของฝ่ายวิชาการในภาคเรียนที่ 2/2555 รองอำนวย ผอ.วช แพร่
459 1649/2555 2012-10-31 บันทึกข้อความ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรและวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม คุณธีรพงษ์ ผอ.วช แพร่
458 พร 278/พิเศษ 2012-10-31 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพีนธ์ สัปดาห์ออมทรัพย์ ธกส สูงเม่น ผอ.วช แพร่
457 ศธ 0601/7090 2012-10-30 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งประธานกรรมการประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง สอศ ผอ.วช แพร่
456 ศธ 0612/7116 2012-10-30 หนังสือราชการภายนอก การสำรวจข้อมูล ICT เพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2554 สอศ ผอ.วช แพร่
455 1800-2555 2012-10-29 บันทึกข้อความ การจัดครู อาจารย์สอนแทน (ครูธีรพงษ์) ครูวีระชาติ ผอ.วช แพร่
454 กกส.สอ.พร 007/2555 2012-10-29 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์แจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ สอ.ครูแพร่ แจ้งสมาชิกสหกรณ์
453 ศธ อศจ 0630.7/ว 167 2012-10-26 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือเสนอชื่อนักเรียน ปวช 3 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มก. อศจ แพร่ ผอ.วช แพร่
452 1791/2555 2012-10-26 บันทึกข้อความ ขอย้ายเข้าบ้านพักครู
451 พร 0317/ว587 2012-10-26 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 อำเภอสูงเม่น ผอ.วช แพร่
450 2012-10-26 หนังสือราชการภายนอก
449 ศธ 04110.140/327 2012-10-26 หนังสือราชการภายนอก แจ้งความประสงค์รายวิชาที่ต้องการเรียนในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดศรีดอก ผอ.วช แพร่
448 ศธ 0604/6917 2012-10-26 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือเสนอชื่อนักเรียน ปวช.3 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (โควตา ปวช.) สอศ ผอ.วช แพร่
447 ศธ 0617.1/1550 2012-10-26 หนังสือราชการภายนอก กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชพ และทักษะวิชาพื้นฐาน วท. ฉะเชิงเทรา ผอ.วช แพร่
446 พร 0317/ว 589 2012-10-26 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชึม ศพส. อ.สูงเม่น อำเภอสูงเม่น ผอ.วช แพร่
445 รง 0406.9.3/2152 2012-10-25 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งตัวนักศึกษาฝึกงานและรายงานผลการฝึกงาน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ