• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
444 ศธ 0620.14/785 2012-10-25 หนังสือราชการภายนอก การประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น องค์การวิชาชีพ ระดับภาค
443 ศธ 0604/333 2012-10-22 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ครุภัณฑ์
442 2012-10-22 บันทึกข้อความ การจัดครูอาจารย์สอนแทน
441 พร 0017.1/พิเศษ 1 2012-10-22 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิยประชุม
439 2012-10-19 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการทำบัตรประจำตังพนักงานของรั๘
438 264/2555 2012-10-19 คำสั่ง คำสั่ง 264/2555 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555
437 ทส 0923.602/1375 2012-10-19 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ช่างไฟฟ้า อุทธยานแห่งชาตืเวียงโกศัย ผอ.วช แพร่
435 ศธ 0613/6830 2012-10-19 หนังสือราชการภายนอก ยกเลิกสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา สอศ ผอ.วช แพร่
433 1734/2555 2012-10-18 หนังสือราชการภายนอก เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ครูภาสกร ผอ.วช แพร่
432 1735-2555 2012-10-18 บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ยืมวัะสดุเพื่อใช้งาน
431 259-2555 2012-10-18 คำสั่ง คำสั่ง 259/2555 เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวรรักษาการณ์ของครูเวรชาย ครูเวรสตรี เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
430 260/2555 2012-10-18 คำสั่ง คำสั่ง 260/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรม อชท. และอธท. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
428 241/2555 2012-10-18 คำสั่ง คำสั่ง 241/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2555 ฝพ. ครูทุกท่าน
427 257/2555 2012-10-18 คำสั่ง คำสั่ง 257/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบสอนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ฝพ. บุคลากร
425 1729-2555 2012-10-17 ประกาศ การจัดครู-อาจารย์สอนแทน
424 2012-10-17 หนังสือราชการภายนอก ซีเอ็ด ผอ.วช แพร่
421 2012-10-17 หนังสือราชการภายนอก
420 253/2555 2012-10-17 คำสั่ง คำสั่ง 253/2555 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ราชการและบุคลากรทางการศึกษา งานบุคลากร ผอ.วช แพร่
416 1712/2555 2012-10-16 บันทึกข้อความ ขออนุญาตคืนสภาพนักเรียนนักศึกษา
415 248/2555 2012-10-16 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ