• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
394 2012-10-01 หนังสือราชการภายนอก ส่งไฟล์แบบรายงานสถานการณ์น้ำท่วม สำนักความร่วมมือ ผอ.วช แพร่
393 ศธ 0583.15/ว1768 2012-10-01 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา มทร ล้านนา ผอ.วช แพร่
392 ศธ0622.15/ว1095 2012-10-01 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2554 วก เกาะคา ผอ.วช แพร่
391 1661/2555 2012-09-27 บันทึกข้อความ ขอลาออก กฤษณะพันธ ผอ . วช แพร่
390 พร 0317ว501 2012-09-27 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิยประชุมประจำเดือนหน ส้่วนราชการระดับอำเภอ อำเภอสูงเม่น ผอ. วช พร่
389 ศธ 0603/119 2012-09-27 หนังสือราชการภายนอก การรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาผ่านระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ์ สตอ. ผอ.วช แพร่
388 ศธ 0020.7 (11)/พิเศษ 2012-09-27 หนังสือราชการภายนอก ขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา สภ สูงเม่น ผอ.วช แพร่
387 ศธ 0606/6215 2012-09-27 หนังสือราชการภายนอก การกำหนดคุณสมบัตินักเรียนรที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) สอศ ผอ.วช แพร่
386 กห 0483.15/1578 2012-09-27 หนังสือราชการภายนอก ขอรับกาสนับสนุนวิทยากรและวัสดุปุปกรณ์ในการฝึกอบรม มพัน 12 ผอ.วช แพร่
385 ศธ 0607/382 2012-09-24 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามข้อมูลโครงการวิจัยและพัมนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และพ.ศ. 2554 สวพ ผอ.วชแพร่
384 พร278/1445 2012-09-24 หนังสือราชการภายนอก ส่งรายละเอียดเงินกู้ ธกส สูงเม่น ผอ.วชแพร่
383 วทกพ ทบ 2012-09-24 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือตรวจสอบวุฒิ วทกพ. ผอ.วชแพร่
382 ลตพร0705/1687 2012-09-21 หนังสือราชการภายนอก การวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง กกต แพร่ ผอ.วช แพร่
381 กห 0483.63.1.2/617 2012-09-21 หนังสือราชการภายนอก กรฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2555 หน่วยฝึกวิชาทหารจังหวัดทหารบกจังหวัดอุตรดิตถ์
380 2012-09-20 หนังสือราชการภายนอก ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน
379 พร54301/642 2012-09-20 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการ เทศบาลตำบลสวนเขื่อน ผอ.วชแพร่
378 ศธ 0579.11/4427 2012-09-19 หนังสือราชการภายนอก ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
377 1566 2012-09-19 บันทึกข้อความ ขออนุญาตทำกำารสอนชดเชย วิชา ขนมไทย ครูวิไลวรรณ ผอ.วช แพร่
376 1565 2012-09-19 บันทึกข้อความ ขออนุมัติผลการเรียน ครูภาสกร ผอ วช แพร่
375 1564/2555 2012-09-19 บันทึกข้อความ ขออนุญาตประชุมผู้ปกครอง ครูภาสกร ผอ.วช แพร่

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ