• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
374 1562-1526 2012-09-18 บันทึกข้อความ อนุญาตซ่อมเครื่องปริ้่น และขอเข้าเล่ม พนารัตน์ ผอ.วช แพร่
372 ศธ0604/262 2012-09-18 หนังสือราชการภายนอก การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการขอผ่อนผันการก่อนหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน งบประมาณสิ่งก่อสร้างประจำปี 2555 สนผ. ผอ.วช แพร่
371 2012-09-18 หนังสือราชการภายนอก งบดำเนินงาน 300,000.-บาท สนผ. คุณภิญญา ผอ.วช แพร่
370 ศธ0662.08/ว2175 2012-09-17 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งรายงานประเมินผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 วท ระยอง ผอ.วช แพร่
369 ศธ0534/พิเศษ 2012-09-17 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิ มรภ. ลำปาง ผอ.วช แพร่
368 กสท ขส น 007/581 2012-09-17 หนังสือราชการภายนอก รายละเอียด Monthly Report และกราฟสถานะข้อมูลการใช้งานวงจร INTERNET CAT ผอ. วช แพร่
365 ศธ 0602/623 2012-09-17 หนังสือราชการภายนอก การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ระดับสถานศึกษา สำนักความร่วมมือ ผอ.วชแพร่
364 1534/2555 2012-09-14 บันทึกข้อความ การออกพื้นที่เพื่อฝึกอบรมและให้บริการชุมชน ครูชัยณรงค์ ผอ.วช แพร่
363 2012-09-13 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมโครงการบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อศจ สุโขทัย ผอ.วช แพร่
362 2012-09-13 หนังสือราชการภายนอก รายงานการประชุม อศภ เหนือ อศจ แพร่ ผอ.วชแพร่
361 2012-09-13 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตใช้สถานที่
360 2012-09-13 หนังสือราชการภายนอก เบอร์โทรศัพท์ บุคลากร
359 พร0317/ว484 2012-09-12 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่ออกโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่
358 พร0027.003.4/5197 2012-09-12 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม การควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลในสถานศึกษา สสจ แพร่ ผอ. วช แพร่
357 ศธ0611/5880 2012-09-12 หนังสือราชการภายนอก การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สอศ ผอ.วช แพร่
356 ศธ0534/พิเศษ 2012-09-12 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณวุฒื
355 รง0305/ว22542 2012-09-12 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือในการเชื่อมโยงเว็บไซด์ กรมการจัดหางาน ผอ.วช แพร่
354 1512/2555 2012-09-12 บันทึกข้อความ รายงานผลโครงการวันวิชาการสู่ประชาคมอาเซียน ครูเปมิกา ผอ.วช แพร่
353 ศธ0583.11/ว1097 2012-09-11 หนังสือราชการภายนอก ส่งเอกสารรับสมัครนักศึกษาโควตาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2556 มทร.ตาก ผอ.วชแพร่
352 ศธ0601/6898 2012-09-11 หนังสือราชการภายนอก การกำกับดูแลและกวดขันการใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า สอ. ผอ.วชแพร่

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ